Kolven en werken

Allereerst wil ik aangeven dat ik bewondering heb voor moeders die kolven en werken combineren.
Het eerste advies wat ik wil geven is dat het goed is om een voorraadje te hebben voordat je begint met werken je kunt dan starten na 4 weken en dan elke dag in de ochtend wat na kolven als de baby net gedronken heeft. Er zal dan nog niet veel komen maar je moet het ook als een oefening zien. Dan kun je ook een beetje oefenen want kolven lukt niet altijd gelijk.

Als je voor minimaal 1 week volledige voeding in voorraad hebt in de vriezer is dat mooi om te starten.

Zet de oudste datum vooraan zodat deze het eerst opgemaakt wordt. Zet een datum op de gekolfde melk.

Je kunt 4 tot 6 weken na je bevalling beginnen met oefenen, dan is het oefenen met een flesje ook goed om te doen. Het oefenen met een flesje moet je minimaal 4 á 5 keer per week doen.  Dit hoeft geen volledige voeding te zijn, een klein beetje  voor of na de borstvoeding is genoeg.

Kolven als je baby 1 borst per voedingsmoment drinkt.

Je kunt in de ochtend na de tweede voeding van de dag, de andere borst kolven en zo gaan sparen. In de ochtend heb je vaak meer melk. Op deze manier verstoor je de vraag en aanbod bijna niet. De volgende voeding kun je de baby weer gewoon laten drinken aan de borst die het volst aanvoelt.

Dit kun je elke dag doen. Bij veel melk in 1 keer kolven, bijvoorbeeld 100 cc in 5 min, dan niet te lang door kolven. Anders creëer je een overproductie. Zijn hier vragen over dan kun je altijd even bellen voor uitgebreid advies. Deze is gratis als je de kolf bij ons hebt aangeschaft.

Kolven als je baby 2 borsten per voedingsmoment drinkt.

Dan kun je beide borsten in de ochtend nakolven, in de ochtend heb je vaak meer melk. Merk je dat er weinig komt en blijft dit zo na een paar dagen, dan kun je ook 1 uur na een voeding in de ochtend kolven en dan kijken of er meer moedermelk komt. Wel beide borsten kolven. Dit kun je elke ochtend doen en heeft de voorkeur.

Wees niet bang dat er dan geen melk meer is voor de baby bij de volgende voeding, want melk wordt gemaakt als de baby vraagt. Slappe borsten kunnen makkelijk een hele productie geven.

Het proces van meer melk maken kost even tijd. Je kunt beter op tijd starten met een voorraad dan alles op de laatste week aan laten komen.

Weer gaan werken en op je werk kolven

Vergeet niet dat er veel voor je verandert, je energielevel moet je goed verdelen. Een stressfactor van te weinig melk kolven of te weinig vooraad moet je proberen te vermijden.
Op het moment dat je gaat werken kun je maximaal 6 uur tussen de kolfsessies laten, dit is een advies. Er zijn moeders die er een langere tijd tussen kunnen laten.

1 Let op overvolle borsten. Voel je harde plekken probeer deze dan zo snel mogelijk weg te masseren en de borst goed leeg te kolven.
  Zie je ook een rode warme plek dan behandelen als een dreigende borstontsteking.

2 Het is altijd beter om vaker te kolven om de productie op peil te houden maar dit is niet altijd mogelijk.

3 Elke 3 uur beide borsten kolven is het beste advies, omdat je dan genoeg blijft produceren om de voorraad op peil te houden. En voor de lediging van de borsten. Lukt dit niet dan kun je kiezen voor 1 á 2 keer kolven tijdens een werkdag, wellicht is de productie niet genoeg maar laat dat los. Je kan altijd weer wat sparen als je thuis bent met je baby.

4 Het is beter door te gaan met wat minder productie dan helemaal stoppen met de borstvoeding.

5 Verg niet te veel van je lichaam en neem voldoende rust en eet en drink goed. Vraag af en toe een massage van je partner.

Tip:  Stop elke week 10 euro in een potje want dat is het bedrag wat je zeker kwijt bent aan kunstvoeding. Hiervan kun je lekker een keer uit eten of wat leuks kopen, je hebt dit verdiend.

Kolven op het werk is een recht!

Als het geven of kolven van borstvoeding op je werkplek goed geregeld is, dan is deze pagina misschien voor jou niet zo van belang. Helaas ervaren velen juist het tegenovergestelde en wordt dit als lastig ervaren. Het is dan moeilijk om op de werkplek een goed plekje te vinden of het wordt niet door de werkgever ondersteund.

Gelukkig is er in de arbeidstijdenwet een artikel aan het geven van borstvoeding of kolven gewijd. In dit artikel (zie onderaan) kun je zien waar je recht op hebt. Je kan van dit recht gebruikmaken, maar het is natuurlijk altijd beter om de wensen met je werkgever in goed overleg te bespreken. Samen proberen om een goede oplossing te vinden geeft rust en vertrouwen, dat is ook goed voor de borstvoeding.

Kolven of voeden mag tijdens werktijd, de werkgever is verplicht deze tijd door te betalen. Bovendien moet de werkgever een ruimte beschikbaar te stellen waar een borstvoeding gevende moeder kan kolven of voeden.

De ruimte moet minimaal aan de ARBO normen voldoen.

Minimale normGewenste extra’s
SchoonStromend water
Geen gevaarlijke situatiesKoelkast
Voldoende ventilatie 
Afsluitbaar 
Voldoende privacy en rust 

Als er geen geschikte ruimte beschikbaar is, dan is thuis voeden of kolven een optie. De werkgever moet u daarvoor dan de gelegenheid geven.

Arbeidstijdenwet Artikel 4.8

  1. Een vrouwelijke werknemer die een borstkind voedt, heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste 9 levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte, af te sluiten, besloten ruimte ter beschikking.
  2. De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever.
  3. De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt.

Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken van dit artikel, is nietig.